Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, Z.O.

Karel Hron - jednatel ZO ČSV Svojšín

ČSV Svojšín

Včelařská organizace byla ve Svojšíně založena v roce 1947. Od té doby po současnost stavy včelstev a také počet včelařů procházeli různými změnami. Nejvíce včelstev bylo přes 400 a také včelařů bylo kolem 43. Nyní máme 17 členů, kteří obhospodařují 212 včelstev, a ta se nacházejí ve Svojšíně a v obcích a osadách spadajících pod ZO Svojšín. Členská základna postupně stárla, ale zvrat nastal v posledních čtyřech letech příchodem mladších členů.

My členové jsme také aktivní. Scházíme se na členských schůzích, pořádáme různé odborné přednášky a dost starostí máme s udržováním dobrého zdravotního stavu včelstev. Nejvíce nás ohrožuje, jako už téměř na celém světě, malý roztoč pocházející z Indie. Je to varroáza a my včelaři musíme několikrát za rok provádět léčení a odebírat vzorky. To vše mimo včelařskou sezonu.

Co dělají včely? Jejich hlavní funkcí v přírodě není sbírat nektar a produkovat med, ale je to opylování rostlin! Bez včel by se většina rostlin i stromů jen obtížně rozmnožovala a například sklizeň ovoce by klesla až o desítky procent. Kdyby včely z přírody vymizely, byla by ohrožena potravinová základna zvířat i člověka.

Chováme včelu kraňskou. Je to plemeno pocházející z oblasti Kraňsko v Rakousku hned vedle Slovinska. Jsou to výborné včely šlechtěné pro ty nejlepší vlastnosti – mírnost, pracovitost a včasnou připravenost na snůšku. Málokdo si uvědomí, jaká je pracovitost včel. Aby získaly 1 kilogram medu, musí navštívit a odsát nektar z více jak 1 milionu květů na rostlinách a stromech a dolet na květy může být až 5 kilometrů.

Proto mějme všichni na paměti, že:

Koupí českého medu podporuje každý naši přírodu                                                                                                                             

                                                                                                   Karel Hron, jednatel ZO ČSV