Hasiči


Sbor dobrovolných hasičů


Členové jednotky SDH

  • Josef Němec - velitel  kontakt: tel. 702 026 573 
  • Štěpán Pěnkava
  • Martin Karásek
  • Jaroslav Vildman ml.
  • Jiří Šrámek
  • Ladislav Melich
  • František Veverka
  • Tomáš Simandl
  • Roman Vild

 

SDH v roce 2023

Je až neuvěřitelné, že hasiči ve Svojšíně fungují již 135 let. Nepodléhají politickým vlivům, přežili několik režimů a státních zřízení. A od roku 1888 tu vždy byli, aby nezištně pomáhali ostatním.

Všichni dobře známe úsloví „až se zima zeptá...“ Pro jednotku místních dobrovolných hasičů však platí spíše obráceně. Za poslední roky se již stávají pravidlem letní požáry polí a lesů. A místní hasiči si vůbec nevedou s jejich zdoláváním špatně. Při zařazení do „pětek“, tedy těch posledních, s více méně historickým vybavením, vždy čestně obstáli.

Hasiči však neřeší jenom požáry. Ve větší míře se dnes musí zabývat i technickými pomocemi a užší spoluprací s ostatními složkami IZS. Transporty osob, vyhledávání a pátrání po lidech ztracených v lesích, ekologické katastrofy, to vše řeší hasiči.

Důkladnou teoretickou i praktickou přípravou, a to ve svém volném čase, bez finančních kompenzací, pomáhají vždy a všude, kde je potřeba.

Jestliže by měl kdokoliv zájem a chtěl se k hasičům připojit, má možnost každou poslední neděli v měsíci v odpoledních hodinách se přijít podívat do hasičárny, kde se členové jednotky scházejí při pravidelné údržbě techniky.

V letošním roce jsme po několikaleté přestávce otevřeli hasičárnu veřejnosti.                O svojšínské pouti se mohl každý zastavit, podívat se a dát si malé občerstvení. Děkuji všem, kteří se přišli podívat a podpořili nás.

Moc rád bych i touto cestou poděkoval dlouholetému členu SDH Svojšín, výbornému strojníkovi, ráznému starostovi SDH a jednomu z nejaktivnějších členů jednotky, Dušanu Jandovi.

Na závěr bych chtěl požádat všechny místní občany, jestli mají doma fotky, dokumenty či jiné věci související s místními hasiči, dejte mi prosím vědět, abychom mohli lépe zmapovat činnost místních hasičů, a připravit tak další  a zajímavou výstavu.

Děkuji.                        

                                                                                              starosta SDH Svojšín Štěpán Pěnkava

 

Vážení občané Svojšína a spádových částí,

jako vždy na sklonku roku přichází i čas bilancování a hodnocení toho, co v tomto roce bylo, a příprav na ten nadcházející. A nezbývá mi než konstatovat, že svojšínští hasiči měli velmi úspěšný rok.

Při spoustě zásahů zúročili svou přípravu a obstáli i mezi jednotkami, které jsou svým zařazením výše, a nestydím se říci, že v mnohém předčili okolní jednotky zařazené v JPO 5. Všem aktivním hasičům patří velké díky.

V příštím roce nás čeká opět spousta praktických příprav, ale i byrokratického úsilí ve snaze zabezpečit chod a hlavně vybavení jednotky, které je velmi finančně náročné. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem donátorům, sponzorům, kraji a samozřejmě zastupitelům obce Svojšín. Kdo se zajímá a vidí v obecním rozpočtu náklady na jednotku SDH Svojšín, ví, že tato částka stoupá, nicméně v prostředí neustále se zvyšujících cen ne tolik, kolik by bylo potřebné. Zároveň chci opět upozornit, že veškeré výdaje obce jsou určeny pro zásahovou jednotku SDH a žádnou částku nečerpá sdružení, které si na svou činnost shání finance ve vlastních řadách a vlastní činností.

Na závěr bych chtěl všem popřát šťastné a klidné prožití svátků, šťastný nový rok a ať nikdo z občanů nemusí vidět doma zasahující hasiče.

                                                                                             starosta SDH Svojšín Štěpán Pěnkava

 


130 let od založení sboru hasičů ve Svojšíně

Z dostupných pramenů víme, že hasičský sbor byl ve Svojšíně založen na svatodušní neděli 20. května 1888, tedy již před 130 lety. Od té doby existuje nepřetržitě, i když od svého vzniku pochopitelně prošel mnohými proměnami a pohnutými dobami.

Prvním Hauptmannem byl muž jménem Fürbas, postupem času se v této funkci vystřídalo mnoho jmen. Sbor měl nejen aktivní, ale i čestné členy – většinou z dříve aktivně sloužících, ale též z významných osobností obce. Je známo, že v roce 1928, kdy slavil již 40 let své existence, měl zdejší sbor přes 40 členů, a to nejen mužů. Jeho krizové období přišlo ve válečných letech, kdy sbor udrželo v činnosti jen několik málo hasičů z řad německého obyvatelstva. V poválečných letech na práci navázali již převážně čeští obyvatelé. Zpočátku sbor ještě využíval původní techniku, ale postupně byly pořizovány i modernější prostředky – první zásahové vozidlo a motorové čerpadlo na vodu. Zřejmě nejaktivnější období v poválečné historii zažívali svojšínští hasiči v 70. letech minulého století, kdy se účastnili i různých soutěží s dobrými výsledky.

Jedním z nejvýznamnějších členů a pozdějším starostou sboru byl pan Josef Němec, který již dnes bohužel není mezi námi. Také díky jeho zásluhám dobrovolní hasiči ve Svojšíně přetrvali dodnes a místní obyvatelé si mohou v roce 2018 významné výročí připomenout.

SDH

K výročí připadajícímu na letošní rok připravila obec Svojšín o pouti sv. Petra a Pavla malou výstavu, na které jsou k vidění jak fotografie ze života dobrovolných hasičů v minulosti, tak i ty, které vypovídají o činnosti současné zásahové jednotky SDH obce. Na výstavu se můžete přijít podívat na svojšínský zámek.

                                                                                                         Tomáš Petráň, místostarosta obce

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín v roce 2017
Dovolte mi, abych vás touto cestou seznámil s prací našich hasičů v letošním roce.

Vzhledem k tomu, že ve zpravodaji chci jen skutečně okomentovat a informovat o činnosti sboru dobrovolných hasičů Svojšín, nebudu hasičské zásahy podrobně rozebírat.

SDH Svojšín má 23 členů, z toho výjezdovou jednotku tvoří 11 vyškolených členů.

Obec Svojšín má dohromady 435 obyvatel. Jednotka SDH má 11 členů ochotných kdykoli pomoci druhým. Není to málo?

V lednu letošního roku byl oceněn Krajským sdružením hasičů Plzeňského kraje medailí svatého Floriána za dlouholetou aktivní a obětavou činnost v SDH Svojšín pan Josef Kadlec, který je členem již 64 let. Ještě jednou blahopřeji.

Mezi tradiční aktivity SDH patří mytí mostu, zalévání obecní zeleně, dovoz vody na hřbitov, účast na dětském dnu, příprava hranice na lampiónový průvod a organizace parkování na zahradních slavnostech.

V letošním roce jsme dále čistili propustky rybníků v Nynkově. A v závěru roku jsme navštívili naše nejmenší v základní škole a mateřské škole a krátce si s nimi popovídali.

A něco málo k zásahům JSDH Svojšín.

Práce zásahové jednotky není jen o požárech. V letošním roce jednotka zasahovala u čtyř požárů. Zbytek výjezdů byl hlášen jako technická pomoc. Odklízení popadaných stromů přes vozovku, jeden výjezd do obce Lobzy, kde se vyvrátil strom na střechu obytného domu, v Ošelíně jsme pomáhali s transportem osoby do sanity. Dále jsme pomáhali s likvidací bodavého hmyzu.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci Svojšín za finanční podporu při nákupu věcného vybavení. Dále všem členům SDH a JSDH za práci, kterou letos odvedli. Zároveň všem přeji krásné a klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2018.

                                                                                                         za JSDH Svojšín Martin Karásek

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín v roce 2016

Vážení občané Svojšína a spádových obcí,

jako vždy, s blížícím se koncem roku, nadchází čas bilancování, hodnocení toho dobíhajícího a plánování věcí na příští rok.Opakování je matka moudrosti, a proto nebude na škodu připomenout, že Sbor dobrovolných hasičů je organizace – zájmové sdružení. Součástí SDH Svojšín je i jednotka SDH Svojšín. Ačkoliv všichni máme  v názvu „dobrovolný“, tato dobrovolnost se vztahuje právě k zájmovému sdružení, neboť členové jednotky mají smluvní vztah s obcí. Zjednodušeně se dá říct: „Dobrovolně jsi vstoupil, přijal jsi zodpovědnost, tak teď konej dle svého nejlepšího svědomí a dle svých možností.“ Právě pro dobré fungování naší jednotky vyčleňuje obec každý rok finance nejen na udržení, ale i na zlepšení vybavení  hasičů. Mimo veškerého možného, letos i za přispění Plzeňského kraje obec zakoupila zánovní cisternový vůz LIAZ 101 CAS-K25. Po přivezení 15. července proběhla spousta brigád na přestrojení, drobné opravy a úpravy vozu k našim potřebám a 29. září byla cisterna oficiálně přepsaná Obci Svojšín. Po loňském horkém létě byl letošní rok relativně klidnější, o to více jsme se věnovali celkové přípravě a zvyšování odborností jednotlivých členů. 19. října proběhlo v oblasti Butova velké cvičení jednotek ze Stříbra a okolí. Tématem byla pátrací akce po ztracených osobách, kde devět z nás během šesti hodin nacvičovalo vyhledávání osob za součinnosti IZS Plzeňského kraje. Dalších šest členů v listopadu úspěšně prošlo školením nositelů dýchací techniky. Na dvoudenním intenzivním školení s praktickým vyvrcholením si sáhli na pomyslné dno, ale všichni uspěli. K již tradičním akcím patří mytí mostu, dohled a organizace zabezpečení dopravy při zahradních slavnostech, výstava na pouti, doplňování vody na hřbitově či příprava ohně na lampionový průvod. Tento rok, právě již se zmiňovaným novým vybavením, jednotka likvidovala sršně na zámku. Dále jsme zasahovali při požáru ve Stříbře - bývalá hala Siemensu a při požáru v Plezomu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům jednotky i sdružení SDH za příkladnou práci, nasazení a  ochotu ve svém volnu pomáhat nezištně ostatním. Vždyť v roce 2016 jsme odvedli úctyhodných 900 hodin práce.      

                                                                                                                           

                                                         Štěpán Pěnkava, zástupce velitele jednotky SDH Svojšín

 

Hasiči budou moci zasahovat snadněji

Až do letošního roku sloužil svojšínským hasičům letitý vůz CAS K 25 Š 706 RTHP. Dosluhující „trambus“ je téměř čtyřicet let starý, obec jej získala pro potřeby zásahové jednotky od Města Kladruby v roce 2008. Jeho další provoz se vhledem k zastaralosti, nedostatečnému přepravnímu prostoru a celkovému technickému stavu jevil postupem času jako problematický.

Zřizovatelem zásahové jednotky je obec, která tak zajišťuje chod jednotky, tj. výstroj, výzbroj, školení jejích členů a provozuschopnost vozidel. Zastupitelé obce se proto rozhodli využít nabídky Městyse Stráž, která rovněž přistoupila k obměně vozového parku hasičů a poskytla naší obci k odkoupení dosud používaný vůz CAS K 25 LIAZ 101.

CAS K 25 LIAZ 101

Vozidlo jsme převzali v pátek 15. července 2016 a od té doby na něm členové jednotky provádějí úpravy nezbytné pro jeho uvedení do výjezdu. To obnáší mimo jiné nastrojení veškerého vybavení. Hasiči se také postupně seznamují s obsluhou čerpadla a hadicových výtlaků a s jízdními vlastnostmi daného vozu LIAZ. Dále nás čekají také nezbytné stavební úpravy prostoru pro garážování vozu.

Nákupem novějšího vozidla chceme přispět k udržení akceschopnosti jednotky, jejíž členové dlouhodobě odvádí velmi dobrou práci, a vytvořit lepší podmínky pro její činnost. Ta je v rámci plošného pokrytí území zařazena v kategorii JPO V. U nově pořizovaného zásahového vozidla počítáme s vyšší přepravní kapacitou, dostatečným úložným prostorem a samozřejmě s větší přepravní rychlostí, což je vzhledem ke členitému terénu území obce a jejího okolí velice důležité. Svojšínští hasiči se tedy budou moci snadněji dopravit do místa zásahu, než tomu bylo dosud, a to i s veškerým vybavením, kterým disponují.

Nákup mohla obec uskutečnit díky vstřícnosti vedení Plzeňského kraje. Kraj každoročně poskytuje obcím finanční příspěvky v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje. V rámci tohoto dotačního programu je možné obcím přispívat pouze na nákup nové CAS nebo na opravu stávající CAS, nikoliv však na nákup použité CAS. S ohledem na důvody uvedené v žádosti naší obce bylo navrženo řešit udržení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů mimořádně formou individuální dotace ve výši 200 tis. Kč, která pokryla téměř polovinu nákladů na pořízení zásahového vozidla.

                                                                                                                                 Tomáš Petráň

 
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín v roce 2015

Z hlediska počtu zásahů u požárů byl rok 2015 pro nás velmi náročný, ale ukázalo se, že jednotka i technika je v rámci možností perfektně připravena. Ačkoliv jsme zařazením  JPO 5, hasili jsme pole až u Trpíst, a ne jednou. I to svědčí o náročném létě. Celkem jsme k 18. listopadu měli deset zásahů. Letos členové jednotky hasili pole, komíny, skládku v Černošíně a podíleli se na transportu těžce popálené osoby do vrtulníku v Ošelíně.


Nejenom ohněm však svojšínští hasiči žijí. Celkový počet akcí se vyšplhal na úctyhodných 34,  u kterých jsme strávili přes 450 hodin. Šlo o již zmiňované požáry, ale také údržbu nám svěřené techniky a výstroje, a v neposlední řadě výcvik a školení jednotky. Několik členů prošlo povinným školením MP-66, tedy pro používání motorové pily u zásahů. Můžeme se pochlubit také novým strojníkem. Jak vidno, v otázkách odborné přípravy rozhodně nezahálíme.


Bylo by chybou nepřipomenout akce, kterých se účastníme již pravidelně a kde za odměnu celodenní práce v horku, na sluníčku a s nervózními, někdy i nechápavými řidiči ještě sklízíme posměšky „kolik to parkovný hodí?“ V dnešní době je zřejmě těžko k uvěření, že nejenom členové jednotky, ale členové SDH dělají něco zadarmo, bez nároku na nějakou odměnu.


Původně jsem však chtěl psát o účasti na dětském dnu, svojšínské pouti sv. Petra a Pavla, zahradních slavnostech a oslavách 840 let od písemné zmínky obce Svojšín. Naši pomoc pravidelně využívají i v Ošelíně o pouti, kde děláme pěnu pro děti a požární dohled při ohňostroji. Vzhledem k většímu letnímu vedru jsme i častěji zalévali obecní zeleň, fotbalové hřiště a doplňovali vodu na hřbitově.


V rámci zkvalitňování naší akceschopnosti se nám letos podařilo pořídit sedm kompletních dýchacích zařízení, zakoupeno bylo i další vybavení, třeba nová helma, přenosné svítilny, speciální proudnice pro hašení požáru v uzavřených prostorách či výstražné vesty. To vše se daří díky obci, která má zájem o udržení funkční složky, a významné podpoře Plzeňského kraje, odkud v tomto roce přišlo 36 400 Kč na zmíněné vybavení jednotky.

Návštěva poslance Václava Votavy dne 1. srpna 2015

V srpnu si prohlédl zázemí dobrovolných hasičů ve Svojšíně také poslanec a předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václav Votava. Při té příležitosti hovořil se zástupci obce a jednotky SDH o problémech, které místní hasiče v současné době trápí.

 

                                                                                                                       Štěpán Pěnkava

 

školení členů JSDH

Odborná příprava členů zásahové jednotky ve stanici HZS v Tachově  8. 2. 2014


Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín v roce 2014

V roce 2014 jsme měli méně zásahů, ale vždy byly velmi dobře hodnocené. Práce jednotky není jen o požárech. Naši hasiči se podíleli i na transportu osoby v bezvědomí v chatové oblasti v  Ošelíně, kde terén neumožňuje sanitce dojezd až na místo zásahu.

U zásahů strávilo deset členů jednotky celkem třináct hodin.

Mimo běžného školení jednotky proběhlo v tomto roce i školení velitelů, nově ve školicím středisku v Třemošné, a to celkem pět dní, kde velitel i jeho zástupce uspěli na výbornou. Načerpané vědomosti samozřejmě velitel dále předává celé jednotce, a tím se naše odbornost neustále zlepšuje.

Tyto nabyté vědomosti mohli členové využít 12. listopadu při prověřovacím cvičení v Domově pro seniory v Kurojedech. Tématem byla záchrana osob ze zakouřených prostorů. Přes dvě hodiny pět zúčastněných členů intenzivně cvičilo a seznamovalo se s úskalími záchrany starších, nemohoucích a postižených osob.

Mezi naše již stálé aktivity patří mytí mostu, zalévání obecní zeleně a dovoz vody na hřbitov. O svojšínské pouti proběhla výstava techniky a vybavení, ke kterému nově přibyla elektrocentrála. Již tradičně také organizujeme parkování při Zahradních slavnostech, včetně večerního požárního dohledu při ohňostroji. V tomto spolupracujeme i s Ošelínem, kde jsme o pouti dělali pěnu pro děti a večer opět požární dohled.

Tímto bych chtěl všem aktivním členům jednotky i SDH Svojšín poděkovat za odvedenou práci.

Josef Němec
velitel jednotky

 

hasiči 04

svojšínský sbor dobrovolných hasičů (1974)

 

Výročí 120 let od založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Svojšíně má v letošním roce významné jubileum, a to 120 let od svého založení. Sbor byl zde ve Svojšíně založen v květnu roku 1888.

Z písemných pramenů, kterých však mnoho není, víme, že sbor existující do roku 1938 byl velice aktivní, byl vždy početný a v obci velice vážený. Nechyběli v něm ani významní občané, sedláci, učitelé, mlynář a místní obchodníci.

Při každé významné akci, která se v obci konala, hasiči nikdy nesměli chybět. Ať už to byly oslavy, svatby, různá výročí, ale bohužel také pohřby. V jednom z dobových záznamů čteme:
"…kromě oslav výročí založení hasičského sboru, které vešly do historie Svojšína jako velkolepé události, se konala každoročně výroční valná hromada dobrovolných hasičů. Ta se konala střídavě v různých hostincích. Ve Svojšíně bylo 5 hostinců a jedna nádražní restaurace. Takové shromáždění se často protáhlo, protože po vyřízení a uzavření všech bodů zasedání přešlo k příjemnější části a bylo z toho vždy příjemné a především dlouhé posezení. Podobné to bylo také, když se hasiči účastnili pohřbu. Pozůstalí zpravidla zaplatili pivo v jednom z pěti hostinců a tak se často popíjelo až do večera. Zcela neodmyslitelně byl při všech akcích hasičů vrchní učitel Lanzendörfer, který byl znám nejenom proto, že byl ve své funkci hasičského inspektora korektní a přísný, nýbrž především kvůli své dvacetičlenné kapele. Kam napochodovali hasiči, tam byla většinou také kapela. Velkolepé vystoupení se odehrálo např. při příležitosti pohřbu pana barona Ottokara Junkera von Bigatto, který zemřel 13.12.1928 ve věku 64 let a který byl pohřben se všemi poctami. Každý hasič, který se účastnil těchto památných událostí - z části veselejších, z části smutnějších - si tyto hluboko vryl do paměti a je jisté, jak velkou úlohu zde hrálo zejména kamarádství."

hasiči 01

Od roku 1938 působí v obci pouze sbor mladých hasičů, chlapců a mužů, kteří v místě v době válečné zůstali.

V roce 1946 je sbor znovu plně obnoven. Vývoj však je poznamenán tehdejšími politickými událostmi a přehmaty. Nicméně sbor dobrovolných hasičů všechna tato úskalí přežil.

V roce 1956 byl zakoupen automobil TATRA 805 od vojenské správy za 25.000 Kč, stařičký FORD 50 již pomalu dosloužil. V roce 1972 byly započaty práce na bourání staré stodoly v dolní části obce, kde následně došlo k vybudování nové požární zbrojnice. Odpracováno bylo úctyhodných 7.987 brigádnických hodin.

hasiči 02

V roce 1983, po dlouhých jednáních s Okresní požární inspekcí v Tachově, dostal místní sbor nové požární auto značky AVIA.

V témže roce vypukl na Nynkově velký lesní požár, při kterém bylo zničeno 14 ha lesa, oheň trval pět dní, při požáru zasahovalo 28 požárních sborů!

Velkou prověrkou byly několikráte po sobě velké povodně v letech 2001, 2002, 2003 a 2006, kdy řeka Mže ukázala, že když se rozzlobí, není tak malá a hodná, jak se zdá. I díky hasičům se však i v tomto případě dařilo vše zvládnout a občané se mohli spolehnout na jejich pomoc.

Sbor si až do dnešních dní udržoval a stále udržuje akceschopnost. Postupně v rámci finančních možností obce je vybavován, v současné době, kdy se píše rok 2008, má k dispozici nově získané starší auto s cisternou.

hasiči 03

Kromě své vlastní náplně a činnosti, je sbor platný jako pomocník občanům a obci vždy, když je třeba, ať už při různých kulturních akcích, úklidu obce či při potřebě dovozu vody. Je to organizace, která má tradici, existenčně přežila všechny společenské doby, za což si zasluhuje naše uznání.

Karel Petráň

CzechPOINT

Czech POINT

Obecní úřad Svojšín je od 1.11.2009 kontaktním místem CzechPOINT

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Mobilní aplikace

V obraze

Vím, co se děje

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit z webu vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Kontakty

tel.: 374 693 112
email: obec@svojsin.cz

datová schránka: pudasuy

číslo účtu: 108381685/0300

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Středa:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00