Kostel sv. Petra a Pavla

 

Kostel sv. Petra a Pavla

Na základě stavební techniky s použitím velkých pískovcových kvádrů je stavba datována do poloviny dvanáctého století a náleží mezi nejvýznačnější památky svého druhu v jihozápadních Čechách.
V souvislosti s prvními feudálními vlastníky je zajímavá především samotná věž, jejíž první patro je v podstatě panskou tribunou uzavřenou ve věži. Portál v jižní zdi prvního patra věže umožňoval spojení s obytnou budovou feudálního dvorce - tvrze, umístěnou v blízkosti kostela.
Přízemí věže, v němž zdi dosahují síly 138 centimetrů, je překlenuto čtyřmi poli křížové klenby s pasy svedenými na střední sloup. Podle architektonických znaků je stavba přisuzována raně štaufskému slohu.
Loď kostela bývala oproti dnešní barokní, užší, stavěné v šíři věže a nižší. Společně s věží je zachována ještě část zdiva severní strany lodi.
Zajímavé jsou nálezy kvádrů s malovanými symboly, a to s kolovým křížem o průměru 28 cm. Tento znak čtyřramenného kříže v opsaném kruhu lze vysvětlit jako nutný doprovod svěcení kostela, případně jako "světlo a spasení světa".
Dále se zde nachází rohový pískovcový kvádr opatřený reliéfem, symbolizujícím Alfu a Omegu, počátek a konec života spolu s motivem SLUNCE a MĚSÍCE na znamení zatmění slunce při skonání Krista. Reliéf vznikl bezpochybně současně se stavbou věže kostela.

Vlastníci tribunového kostela, páni ze Svojšín se poprvé v české historii připomínají roku 1175 (Odalricus et Beneda de Suaysin).
Děkanský kostel sv. Petra a Pavla byl již ve 14. století (1355) farním kostelem. Vedle kostela stávala ještě kaple sv. Michala. Původní románská budova, z níž zbyla věž, byla přestavěna v 17. století.
Roku 1713 vypukl zde veliký požár a zničil většinu zařízení a mnoho cenných listin. V letech 1740-1766 byla vedle kostela postavena budova nové fary. Hřbitov, který se nacházel okolo kostela byl zrušen a za vsí zřízen zcela nový.
1. července 1781 byla Svojšínská farnost navždy povýšena na děkanství pražským arcibiskupem Antonínem Petrem, hrabětem Příchovským, který se narodil v zámku ve Svojšíně r.1707 a který zde v kostele byl pokřtěn.
Z novějších přístaveb jest chodba z oratoře do zámku z pol. 18. století a hrobka rodiny Juncker-Bigatto z 2. pol. 19. století. Významná etapa v renovaci interiérů byla provedena v roce 1912.
Poslední rozsáhlá oprava kostela je prováděna v letech současných.

Karel Petráň - 2005

CzechPOINT

Czech POINT

Obecní úřad Svojšín je od 1.11.2009 kontaktním místem CzechPOINT

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Monitor státní pokladna - plnění rozpočtu obce

Mobilní aplikace

V obraze

Vím, co se děje

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit z webu vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Kontakty

tel.: 374 693 112
email: obec@svojsin.cz

datová schránka: pudasuy

číslo účtu: 108381685/0300

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Středa:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00